Skip links

Psykoterapi

Vi oplever alle sammen tidspunkter i livet, hvor vi føler os ude af balance – perioder hvor vi bliver særligt udfordret af de “bump” som livet byder på. 

Det kan være meget værdifuldt at få hjælp af en psykoterapeut til at tackle disse udfordringer, således at du får en større bevidsthed om dig selv, og hvordan du ønsker at leve dit liv.

Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at krop og psyke hænger uløseligt sammen, og din krop altid vil forsøge at fortælle dig, når noget i dit liv, ikke er hensigtsmæssigt for dig. Sammen undersøger vi, hvad årsagen til din problemstilling er, og hvilke forandringer der skal ske, for at du opnår en bedre balance i livet.

Jeg arbejder med begrebet essens, som er din inderste kerne, hvor du er i tillid og kærlighed. Når vi er i kontakt med vores essens, er vi i stand til at træffe sunde, selvkærlige valg fra hjertet.

Mit udgangspunkt er at alle mennesker er unikke og værdifulde – og har brug for at set som dem vi er. Jeg møder dig med respekt, nærvær, empati og lethed, og sammen skaber vi et samtalerum, hvor du kan udvikle dig og føle dig tryg.

Et af de virkemidler jeg ofte anvender i terapien, er chok- og traumeforløsning, som er et godt redskab til at skabe effektive forandringer.

Hvad er chok og traumer:
Vi har alle prøvet at få chok, både voldsomme chok, og chok som vi allerede har glemt øjeblikket efter, men vores krop husker dem. Dyrene ryster chokket af sig, og det gør vi mennesker ikke, og derfor lagres uforløste chok sig i kroppen. Uforløste chok ”binder” energien i kroppen, og kan skabe uro og ubalance – både fysisk og psykisk.

Et biologisk chok kan beskrives som:

  • kommer som ”lyn fra en klar himmel”
  • kommer fra en uventet kant
  • det sker pludseligt og kommer helt bag på dig
  • du er alene

Din hjerne vil opfatte dette som farligt, og du vil føle dig handlingslammet.

Chok som du oplever tidligt i barndommen får dig ofte til (ubevidst) at udvikle overbevisninger om dig selv og din verden, eksempelvis ”Jeg kan ikke stole på andre mennesker” eller ”Jeg er ikke god nok”. Disse overbevisninger medfører nogle adfærdsmønstre, som måske ikke længere er hensigtsmæssige for dig.

Oplever din krop, at den gentagne gange kommer i kontakt med noget, der minder om chokket, vil du opleve at blive drænet for energi, og chokket sætter sig som et traume i din krop. Måske begynder du ubevidst at danne overbevisninger om, at visse ting er ubehagelige eller ligefrem farlige for dig, og forsøger at undgå dem.

Jeg kan hjælpe dig med at forløse dine chok og traumer, også selvom du ikke kender årsag og tidspunkt. Et forløst chok kan medføre mere glæde, vitalitet og du kan opleve mere flow i dit liv. Jeg anvender bl.a. øjenbevægelsesintegration (inspirereret af EMDR, som er anbefalet af WHO).

Priser for terapi:

1 session varer 60 minutter og koster 750,-
Klippekort med 10 klip: 7.000,-.
Eventuelt afbud skal ske senest 12 timer inden den aftalte tid.